Menuredigering

Sammenfatning

Menuen  bruges til faste sider som skal være tilgængelig fra alle sider.
Siden som menupunkterne skal åbne ved klik skal oprettes forinden

Tips og ideer

Har du en side som det ikke er nødvendigt at skulle tilgås fra alle sider, bruges et tekst- eller billedlink i stedet for et menupunkt.
Gør menuen så kort som muligt

FAQ

  [Log ind]Admin>Menu redigering
Oprettelse af nyt menupunkt/menu.jpg
 
Skriv menuteksten i feltet "Titel" under "Linkdetaljer"
Angiv hvad der skal ske ved klik på menupunktet: f.eks:
  • Gå til en ny side: [klik på mappeikonet] Vælg en side i listen.
  • Gå til en anden hjemmeside: Skriv sidens adresse i URL-feltet
  • Klik på "Opret"
Ændring af eksisterende menupunkt
 
  • Marker(klik på) punktet i listen "Menustruktur" Herved fremkommer et flueben
  • Klik på "Rediger"
  • Foretag ændringer i navn / URL under "Linkdetaljer"
Oprettelse af et menuunderpunkt
 
  • Marker(klik på) det punkt i listen "Menustruktur" som det nye punkt skal være under.  Herved fremkommer et flueben
  • Opret nyt menupunkt som beskrevet ovenfor
 
Sortér i rækkefølgen af menupunkterne
 
  • Marker(klik på) punktet i listen "Menustruktur" Herved fremkommer et flueben
  • Klik på pil op/ned for at flytte punktet

 
 

 

Sammenfatning

Tips og ideer

FAQ