Redigering af tekst

Sammenfatning

Her opbygges siden design med billeder og tekst opbygget i tabeller.

Tips og ideer

FAQ

 [Log ind] Admin>Indholdssider
Rediger en eksisterende side
/eksisterendeside.jpg
Marker indholdssiden til højre med flueben
Klik på "rediger indhold" for neden.
I teksteditoren som åbner, foretages rettelserne.
Afslut ved at klikke på "gem" i venstre hjørne.
 
Skal sidens titel mm.redigeres eller skal siden beskyttes med adgangskode, klikkes på: "rediger" i stedet for "rediger indhold".
Ret eller tilføj tekst i felterne til venstre og klik på "gem"
Lav en ny side/nySide.jpg
 
Udfyld mindst: "filnavn" og "titel" Klik på "opret"
Filnavnet er det interne navn, som står i listen til højre. Filnavn må ikke indeholde specialkarakterer.
Titel er sidens officielle navn og er den overskrift som vises i Google ved søgning. Lav den så beskrivende som muligt. F.eks: "Åbningstider for Fejø Lokalhistoriske Arkiv"
 
Suppler gerne med "nøgleord" og "beskrivelse" Det hjælper søgemaskinerne med at finde siden. Dette har ikke 1.prioritet.
Sådan betjenes teksteditoren
/editor.jpg 
 De vigtigste knapper. Udforsk selv de øvrige
 
 Gem ændringer:
 
Alle ændringer skal gemmes før de træder i kraft. Store sider kan godt tage lidt tid at gemme, vent på at billedet blinker før editoren lukkes.
 Udvidelser:
 
Indsæt udvidelser og eksterne moduler som f.eks en Google kalender, en formular,
Facebookintegration  mm.
 
Tabeller/Tabel.jpg
 
Det vigtigste værktøj til at styre tekst og billeder med.
 
Start med at indsætte en tabel. Vælg antal kolonner og rækker i dialogboksen.
Bredden skal sættes til 100% så fylder den hele bredden af tekstfeltet. Under fanen "Avanceret" vælges f.eks. baggrundsfave. Klik på opdater.
 
Rækker og kolonner kan indsættes og flettes sammen ved at højreklikke i cellen og foretage valg i dialogboksen som fremkommer. Tjek den selv
 
Ved højreklik i en celle vælges celle>celleegenskaber
Her vælges hvordan indholdet skal vises, cellefarve oma 
 
En ny tabel inde en celle laves sådan:
Indsæt en tabel i bunden UDENFOR den store tabel
Flyt den derefter ind i cellen. HTML-editoren kan med fordel bruges her
Formater tekst
 
Hjemmesiden bruges Caskading Stylesheet (CSS) til at formatere tekster. Dette betyder, at hvis du ønsker f.eks en anden skrifttype, kan den ændres på hele hjemmesiden på een gang.
 
Til overskrifter benyttes "Overskrift1"
Til brødtekst benyttes "Afsnit"
Fremhævninger foretages med fed (B)
Indsæt billede
/billede.jpg
 
Placer cursoren hvor billedet skal indsættes og klik på knappen.
Vælg billedet i billedlisten som du folder ud. Klik på "Indsæt"
 
Er billedet ikke på listen, gemmes og lukkes editoren og åbnes igen.
 
Billeder kan også hentes fra andre hjemmesider. I så tilfælde skrives den præcise adresse (URL) til billedet F.eks:
 http://abedroad.dk/Elementer/Planogram.jpg
 
I visse tilfælde kan det betale sig at ombryde teksten omkring billedet automatisk. Vælg fanen "Udseende" og vælg en placering. Typisk "højre" eller "venstre".
Indsæt medie/medie.jpg
 
Med denne funktion kan du indsætte en video, en lydfil, en multimedieapplikation mm på din side.
Placer cursoren hvor du ønsker at mediet bliver vist, skriv adressen på filen. F.eks: 
files/media/Stdbymordet.wav (hvis filen ligger på din egen side)
http://abedroad.dk/Elementer/Stdbymordet.wav (hvis filen ligger på en fremmed hjemmeside
 
Under "Dimensioner" skrives den ønskede størrelse i pixels på mediefilen. Klik på "Indsæt"