Billedredigering i IrfanView

Sammenfatning

Har man ikke adgang til Photoshop, kan mindre også gøre det.
Gratis-programmet IrfanView kan foretage de grundlæggende operationer som beskæring, skalering, justring af lys og kontrast, og tilførelse af skarphed.

Tips og ideer

Download IrfanView her
Genvejstaster er anført i hårde paranteser [ ] Brug dem !

FAQ

 
Billeder på hjemmesiden skal laves i den rette størrelse. Det kan lade sig gøre at skalere på siden, men det anbefales ikke af hensyn til billedets skarphed.
 
Behandl billedet i nedenstående rækkefølge:
/colorcorrection.jpg
 
Åben IrfanView og åben billedet (file>open)
 
 
 1) Juster lys, kontrast farver: "Image>color corrections" [Shift+G]
 • Brightness: Gør lysere eller mørkere
 • Contrast: Hæver eller sænker kontrasten
 • Gamma: Hæver eller sænker mellemtonerne
 • Saturation: Bestemmer hvor kraftige farverne skal være
 • Color balance: Korrektion af farverne
  Klik "OK"
 
 
 
2) Beskær billedet:/beskaer.jpg
 • Marker en firkant direkte på billedet. Træk efterfølgende i stregerne for at finjustrere.
 • Edit>crop selection [Ctrl+Y]
 
 
 
 
 
 
/stoerrelse.jpg
3) Sæt billedet i den rette størrelse: Image>Resize/resamble [Ctrl+R]
4) Beskær højden: Image>Change canvas size [Shift+V]
 
 • Vælg metode 2 og skriv den rigtige højde i pixels
 • "Anchor" bestemmer om der skal beskæres i toppen eller bunden. Vælg Center for lige beskæring
 •  Klik OK
 
 
5) tilfør evt skarphed Image>Sharpen [Shift+S]
(Vurdér resultatet. hvis det ikke bliver pænere, så undlad at tilføre skarphed)