Filhåndtering

Sammenfatning

Alle filer (billeder, lyd/videoklip, grafik) skal sendes (uploades) til hjemmesidens server(computer) for at kunne vises.
 
Billeder skal have den rigtige størrelse før de uploades.

Tips og ideer

Du kan kun overføre een fil af gangen. Har du et større antal henvender du dig til webmaster.
 
Ryd op fra tid til anden. Ikke benyttede filer skal slettes for ikke at siden skal blive langsom.

FAQ

 [Log ind] Admin>Filhåndtering
På sidens server er der lavet en mappestruktur som filerne placeres i.
/mapper.jpg
Det er vigtigt, at de bliver placeret i de rigtige mapper.
 
  • Downloads: Til filer som skal downloades, f.eks. pdf'er, store billeder mm.
  • Editor: Bruges ikke
  • Gallery: Billeder til de forskellige billedgallerier som er tilgængelige
  • Images: Alle billeder
  • Media: Video, lydfiler, Flash  m.fl.
Overførsel af fil
/upload.jpg
 
Marker den mappe som filen skal placeres i. (flueben fremkommer)
Klik på "Send fil" (Ny dialogboks åbner)
Klik på "Gennemse". Vælg filen fra din computer og klik på "ok".
Klik på "Send fil"