Grundlæggende, om hjemmesiden

BEM: En opdateret og mere udførlig vejledning på engelsk finder du her

Sammenfatning

Denne side giver en grundlæggende indsigt i redigering af Sitemagic CMS.
CMS betyder "indholdsstyrings system"
 
Tegnet ">" betyder "Klik og gå videre"
Hårde paranteser "[ ]" betyder "foretag handling"
 
Eksempel: "admin>indholdssider>[marker den nye side]>rediger indhold" betyder:
 • Klik på "admin".
 • I den menu som åbner sig klikkes på "Indholdssider".
 • Klik på den  side som det drejer sig om, herved fremkommer der et flueben.
 • Klik på "rediger indhold"

Tips og ideer

 • Brug tabeller på alle sider
 • upload alle billeder før siden bliver lavet
 • Lav et grundlayout og kopier det til alle sider.
 • Brug systemet flittigt og lær funktionerne og evt. genvejstaster udenad

FAQ

Fjernadgang og -support via internettet med TeamViewer

 
Langt de fleste hjemmesider består af tre dele: et topbanner med
 
navnet på siden, en menulinie i toppen  og et tekstfelt i midten. Hjemmesiden har en forside (index) og en række undersider
 
Topbanneret og menuen har den egenskab at de bliver vist på alle siderne.
 
 
Sideredigeringen omfatter derfor alene tekstfeltet.
 
Ved opbygning af side foreslås følgende rækkefølge:
 
 1. Menulink: Siden åbner ved klik på et menupunkt
 2. Tekstlink: Siden åbner når man klikker på et ord i teksten
 3. Billedlink: Siden åbner ved klik på et billede